Κορόιδα

Κορόιδα

  • Ράβδος κορόιδο API11B

    Ράβδος κορόιδο API11B

    Η ράβδος αναρρόφησης είναι ένα σημαντικό μέρος του εξοπλισμού άντλησης ράβδου κορόιδος.Η ράβδος αναρρόφησης συνδέεται με τη σύζευξη ως κορδόνι ράβδου και επάνω μέσω σύνδεσης γυαλισμένης ράβδου στη μονάδα άντλησης ή στον κινητήρα PCP, σύνδεση προς τα κάτω στο έμβολο της αντλίας ή PCP, ο ρόλος της είναι να γειώνει την παλινδρομική κίνηση του σημείου ανάρτησης κεφαλής αλόγου της μονάδας άντλησης διοχετεύεται στην αντλία κάτω οπής ή περάστε την περιστροφή της ροπής του κινητήρα PCP σε PCP κάτω οπής.