Συγκράτηση τσιμέντου

Συγκράτηση τσιμέντου

  • Συγκράτηση τσιμέντου Συνδυασμένου Τύπου One-pass

    Συγκράτηση τσιμέντου Συνδυασμένου Τύπου One-pass

    Ο συγκρατητής τσιμέντου συνδυασμένου τύπου YCGZ-110 χρησιμοποιείται κυρίως για προσωρινή και μόνιμη απόφραξη ή δευτερογενή τσιμεντοποίηση στρωμάτων λαδιού, αερίου και νερού.Ο πολτός τσιμέντου συμπιέζεται στον δακτυλιοειδές χώρο μέσω του συγκρατητήρα και πρέπει να σφραγιστεί.Το τμήμα του τσιμεντοειδούς φρεατίου ή τα κατάγματα και οι πόροι που εισέρχονται στον σχηματισμό χρησιμοποιούνται για την επίτευξη του σκοπού της απόφραξης και επιδιόρθωσης διαρροών.