Συνδέσεις

Συνδέσεις

  • Σύζευξη

    Σύζευξη

    Ο σύνδεσμος σωλήνων είναι ένα είδος εργαλείου γεώτρησης στο πεδίο πετρελαίου, το οποίο χρησιμοποιείται κυρίως για τη σύνδεση σωλήνων.Ο σύνδεσμος σωλήνων λύνει κυρίως το πρόβλημα της θραύσης λόγω κόπωσης του υπάρχοντος συνδέσμου λόγω συγκέντρωσης τάσης.