Ράβδος Αντλίας

Ράβδος Αντλίας

  • Αντλία ράβδου API 11AX

    Αντλία ράβδου API 11AX

    Η τυπική αντλία λαδιού API είναι γενικός διεθνής τύπος αντλίας κοιτασμάτων πετρελαίου, που χωρίζεται κυρίως σε δύο μεγάλες κατηγορίες: αντλία σωλήνων και αντλία ράβδου.

    Στην αντλία επιθεώρησης και συντήρησης, μπορεί να τραβήξει απευθείας από την αντλία ή τη βαλβίδα προς τη γείωση, χωρίς να μετακινήσει τη χορδή σωλήνωσης.